پنل اقتصاد در عکاسی؛ اقتصاد مطبوعاتی با حضور مرتضی نیکوبذل

0

پنل اقتصاد در عکاسی؛ اقتصاد مطبوعاتی با حضور مرتضی نیکوبذل در سیزهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت در فرهنگسرای سرو برگزار شد.

ارسال یک پاسخ