نظرسنجی همسفران سفر به مصر

جالب ترین بخش برنامه ۲۴ درصد / رمل های شنی فرحزاد ۱۸ درصد / کلاس های باسلوق ۱۲ درصد / شب نشینی کنار آتش ۱۰ درصد / بازی های گروهی ۸ درصد / نخلستان مهرجان ۸ درصد / نخلستان و روستای گرمه ۸ درصد / غذا ۵ درصد / محل اقامت ۳ درصد / شترسواری […]