۵ سفر اوکی شد

برای تابستان ۵  سفر عکاسی اوکی شد و از امروز هاهنگی برای سفر به ۵ شهر زیبای کشورمان توسط بروبچه های دوربین نت شروع شد.  ۵ شهر ، همدان ، اصفهان ، شیراز و مشهد و شمال کشور برای تابستان ۸۷ بروبچه ها و اعضا کاندید شده که هماهنگی ها شروع شده و انشاالله از یکی دو هفته […]

برنامه های جدید

ای خدا کچل کردین که برنامه نداریم نداریم … اینم سه تا برنامه توپ که دو تاش حله و یکی دیگش باید ببینیم چند تا می تونیم بلیط بگیریم … کوه و توچال و تله کابین سواری پنج شنبه ۶ تیرماه ۸۷ ساعت ۵ صبح نماز امامزاده صالح ساعت ۵:۱۵ جمع شدن بروبچه ها ساعت […]

برنامه سفر تعطیلات

به سلامتی برنامه کامل برنامه سفر تعطیلات امرور هماهنگ شد و به امید خدا و بدون مشکل می ریم و می آییم … ۱۳ خرداد ساعت ۲۲ حرکت به سمت ارومیه ۱۴ خرداد ساعت ۸ صبح بندرشرفخانه ۱۴ خرداد ساعت ۸ تا ۱۰ صبح مستقر شدن دوستان در پلاژهای بندرشرفخانه ۱۴ خرداد ۱۰ صبح تا […]