۹ آبان / شهرستانک

۹ آبان ماه آخرین فرصت ثبت نام تا پایان ساعت اداری ۴ آبان ماه اولویت با کسانی است که زودتر پول هایشان را به دست ما برسانند. این برنامه در صورت تکمیل نفرات برگزار می شود. . مدت برنامه : ا روز جاذبه ها : پاییز روستای شهرستانک ، پیاده روی در کوچه باغ‌ها در حاشیه رودخانه […]

۱ تا ۴ آبان / کویر مصر

اول تا چهارم آبان ماه / مناطق کویری و زیبای مصر آخرین فرصت ثبت نام تا پایان ساعت اداری ۲۲ مهرماه اولویت با کسانی است که زودتر پول هایشان را به دست ما برسانند . مدت برنامه :۳ روز و ۴ شب

برنامه سفرهای عکاسی دوربین نت تا پایان سال

برنامه سفرهای عکاسی دوربین نت تا پایان سال به شرح زیر می باشد. یک روزه / ۲۶ مهرماه / غار علیصدر / همدان ۴ روزه / اول تا ۴ آبان / کویر مصر یک روزه / ۱۰ آبان ماه / ماسوله یک روزه / ۱۴ آبان ماه / افتتاح جشنواره آش و غذاهای سنتی / […]