همسفران کویر مصر و گرمه / آذر۸۸

- عکس‌های مسعود درودیان / ۸۹ تا عکس http://www.doorbin.net/ax/mesr-masoud/01.JPG – عکس‌های پرستو سلیمانی / ۲۱ تا عکس http://www.doorbin.net/ax/mesr-parasto/01.jpg – عکس‌های امین متین فر / ۲۲ عکس http://www.doorbin.net/ax/mesr-amin/01.jpg . طریقه دیدن عکس‌ها روی لینک کلیک کنید. وقتی باز شد از ۰۱ شروع کنید و تا انتها شماره عکس‌ها رو عوض کنید. مثلا در لینک اول از ۰۱ شروع کنید […]