آئین بسته بندی و توزیع اقلام کمک معیشتی جهت آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا

آئین بسته بندی و توزیع اقلام کمک معیشتی جهت آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا توسط هلال احمر در ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آزادی برگزار شد.

هلال احمرورزشگاه 12 هزارنفری آزادیویروس کروناکروناکرونا ویروس
Comments (۰)
Add Comment