آئین زنگ افتتاح مدارس کشور

زنگ افتتاح مدارس کشور که توسط وزیر آموزش و پرورش و به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور ریاست محترم جمهوری  در  مدرسه نوجوانان منطقه ۴ تهران برگزار گردید.
عکاس وحید بابائی
دانش آموزرییس جمهورزنگ مدرسهمدرسهمنطقه4وزیر آموزش و پرورش
Comments (۰)
Add Comment