| آموزش ویرایش عکس | آشنایی با محیط تاچ لایت روم

قسمت هفتم | مهیار دولتخواه

در ایامی که قرار است خانه بمانیم “دوربین.نت” با همکاری مهیار دولتخواه، سعید عرب زاده، احمد علیزاده و علی نجات بخش از مدرسان ویرایش عکس، تصمیم گرفتند به مناسبت شروع ماه رمضان و تشویق به خانه ماندن عکاسان ویدیوی آموزش کاربردی ویرایش عکس را در دوربین.نت منتشر کنند.

آموزشآموزش عکاسیآموزش ویرایش عکسعکاسیلایت روممهیار دولتخواه
Comments (0)
Add Comment