| آموزش ویرایش عکس | ساخت اکشن و پریست

قسمت بیست و دو | سعید عرب زاده
در ایامی که قرار است خانه بمانیم “دوربین.نت” با همکاری مهیار دولتخواه، سعید عرب زاده، احمد علیزاده و علی نجات بخش از مدرسان ویرایش عکس، تصمیم گرفتند به مناسبت شروع ماه رمضان و تشویق به خانه ماندن عکاسان ویدیوی آموزش کاربردی ویرایش عکس را در دوربین.نت منتشر کنند. برای تماشای بهتر می توانید به سایت دوربین.نت مراجعه کنید.
آموزش عکاسیآموزش ویرایش عکسساخت اکشن و پریستسعید عرب زادهعکاسیعکسویرایش عکس
Comments (0)
Add Comment