| آموزش ویرایش عکس | سیاه سفید کردن عکس

قسمت ششم | سعید عرب زاده

در ایامی که قرار است خانه بمانیم “دوربین.نت” با همکاری مهیار دولتخواه، سعید عرب زاده، احمد علیزاده و علی نجات بخش از مدرسان ویرایش عکس، تصمیم گرفتند به مناسبت شروع ماه رمضان و تشویق به خانه ماندن عکاسان ویدیوی آموزش کاربردی ویرایش عکس را در دوربین.نت منتشر کنند.

آموزش عکاسیآموزش ویرایش عکسسعید عرب زادهعکسویرایشویرایش عکس
Comments (0)
Add Comment