| آموزش ویرایش عکس | ویرایش عکس تک رنگ

قسمت هجدهم | سعید عرب زاده
در ایامی که قرار است خانه بمانیم “دوربین.نت” با همکاری مهیار دولتخواه، سعید عرب زاده، احمد علیزاده و علی نجات بخش از مدرسان ویرایش عکس، تصمیم گرفتند به مناسبت شروع ماه رمضان و تشویق به خانه ماندن عکاسان ویدیوی آموزش کاربردی ویرایش عکس را در دوربین.نت منتشر کنند. برای تماشای بهتر می توانید به سایت دوربین.نت مراجعه کنید.
آموزشآموزش عکاسیآموزش ویرایش عکسسعید عرب زادهعکاسیعکسعکس تک رنگویرایشویرایش عکس
Comments (۰)
Add Comment