اختتامیه هشتمین جایزه شید

اختتامیه هشتمین جایزه شید با اهدای جوایز برگزیده ها در گالری راه ابریشم به پایان رسید.

جایزه شیدروشن نوروزینمایشگاه عکسگالری راه ابریشم
Comments (۰)
Add Comment