اردوی انتخابی تیم ملی پتانک

اردوی انتخابی تیم ملی پتانک اعزامی به چهل و نهمین دوره مسابقات قهرمانی تریپل و شوتینگ مردان جهان اسپانیا ۲۰۲۱ سوم مهرماه تحت نظر مقامات ارشد انجمن بولس و پتانک جمهوری اسلامی ایران در شهر همدان برگزار گردید.
عکس : هادی نصیری
لینک کوتاه | doorbin.net/EpUHJ
انجمن بولس و پتانکتیم ملی پتانکهمدان
Comments (۰)
Add Comment