افتتاح یازدهمین نمایشگاه عکس های برتر دوربین.نت

یازدهمین نمایشگاه عکس های برتر دوربین .نت با حمایت و همکاری بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و آژانس عکس تهران عصر جمعه ۱۱ مرداد ماه در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد .

عکس : محمود رحیمی

+ لینک گزارش تصویری در مهر

ابراهیم امینیحمید فروتنحچت نظریخبرگزاری مهردوربین.نتشورای شهرعلی کاوهفرهنگسرای نیاوراننمایشگاه
Comments (۰)
Add Comment