افتتاح ۲۰۰۰ مسکن روستایی در مناطق زلزله کرمانشاه

صبح امروز شنبه با حضور سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در روستای گور سفید و دار بلوط قصر شیرین استان کرمانشاه برگزار شد.

زلزلهمسکنپرویز فتاحکرمانشاهکمیته امداد امام خمینی(ره)
Comments (۰)
Add Comment