اولین جشنواره خورش ماست درایران

نزدیک یک قرن است که دسر سنتی با نام خورش ماست سفره ها را رنگین و به ثبت ملی رسیده است. اما از 50 سال پیش به این طرف این دسر از سفره های سنتی و اعیانی وارد مجالس عمومی و سفره های مردم گردیده است.
این دسرخاص مخصوص شهر اصفهان است. این دسر در بین توریست ها جایگاهد خاصی پیدا کرده است.

 

اصفهانجشنوارهخورش ماستدسرمیدان نقش جهان
Comments (0)
Add Comment