بازی دوستانه تیم ملی ایران و ترینیداد و توباکو

بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و ترینیداد و توباکو با تک گل کریم انصاری فرد برای تیم ملی ایران به پایان رسید.

ترینیداد و توباکوتهرانتیم ملی ایرانفوتبالورزشگاه آزادیکیروش
Comments (۰)
Add Comment