برداشت گل محمدی و گلاب گیری در قم

۱۰ هکتار از زمین های مجتمع ۴ هزار هکتاری کشاورزی فاطمیه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) زیر کشت گل محمدی است که پیش بینی می شود امسال از این گلستان حدود ۳۰ تن گل محمدی برداشت و ۵۰ تن گلاب تولید شود.

عکس : مهدی جعفری

 

قمکشاورزیگل محمدیگلاب گیری
Comments (۰)
Add Comment