قسمت ۱۹ | بیمارستان صیادشیرازی گرگان در قرنطینه کرونا

راویان کرونا | قسمت نوزدهم
‎حدیثه پاسندی ؛ خبرگزاری ایسنا
تدوین : محیا تابش

بیمارستانبیمارستان صیادشیرازیحدیثه پاسندیخبرگزاری ایسنادکترقرنطینه کروناویروس کروناپرستارکروناکرونا ویروسگرگان
Comments (۰)
Add Comment