تاثیر عکاسی مستند در زندگی اجتماعی در گفتگو با مجتبی حیدری

تاثیر عکاسی مستند در زندگی اجتماعی در گفتگوی رضا جلالی با مجتبی حیدری در سیزدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

جشنواره دوربین.نتدوربین.نترامین کاکاوندرضا جلالیفرهنگسرای سرومجتبی حیدری
Comments (۰)
Add Comment