| پادکست | تازه های عکاسی برنامه نقطه سرشب | برنامه ۲۲

بیست و دومین قسمت برنامه تازه های عکاسی برنامه رادیویی “نقطه سرشب” با اجرای فربد مقدم و با حضور احسان رأفتی که به تازه ترین رویدادهای عکاسی می پردازد.
این برنامه سه شنبه ها ساعت ۱:۰۰ از رادیو تهران پخش می شود.

احسان رأفتیبرنامه تازه های عکاسیرادیو تهرانفربد مقدمنقطه سرشب
Comments (۰)
Add Comment