تطهیر و تدفین جانباختگان کرونایی در بهشت زهرا(س)

روایتی متفاوت از تطهیر و تدفین جانباختگان کرونایی در بهشت زهرا(س)

ویدئو : احسان رافتی داریان

آدرس کوتاه : https://bit.ly/3afzYRE
بهشت زهراغسالغسالخانهویروس کروناکروناکرونا ویروسکفن و دفن
Comments (۰)
Add Comment