تولید لباس ایزوله برای اورژانس

به همت گروه سیمرغ سلامت و ستاد مردمی شهید سلیمانی با همکاری جمعی از خیرین و داوطلبان لباس ایزوله برای مدافعان سلامت در اورژانس به عنوان خط اول مبارزه با کرونا تولید شد.
عکس : عادل عزیزی
اورژانسستاد مردمی شهید سلیمانیسیمرغ سلامتلباس ایزولهمبارزه با کروناویروس کروناکروناکرونا ویروسگروه سیمرغ سلامت
Comments (۰)
Add Comment