جشنواره فیلم سینماتورز در کیش

مراسم فرش قرمز اولین جشنواره سینماتورز با حضور بزرگان سینمای ایران در جزیره کیش برگزار شد.
آذری جهرمیبهرام رادانجزیره کیشجشنواره فیلمحبیب رضاییحسین انتظامیرضا رشیدپوررضا کیانیانسینماعلی نصیریانعلیرضا قربانیفیلممسعود فروتنوزیر ارتباطاتکیش
Comments (۰)
Add Comment