جشن نیمه شعبان، آتش بازی و ویدئو مپینگ در برج آزادی

به مناسبت فرا رسیدن جشن نیمه شعبان، آتش بازی و ویدئو مپینگ در برج آزادی برگزار شد.

آدرس کوتاه : https://bit.ly/2XHlmaR

آتش بازیبرج آزادیجشنجشنواره فیلم کودکمیدان آزادینیمه شعبانویدئو مپینگ
Comments (۰)
Add Comment