حضور زنان در دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و بولیوی

حضور زنان در دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و بولیوی

در دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و بولیوی بعد از ۴۰ سال زنان توانستند در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند.

بولیویتماشاچیتماشاگرتیم ملیتیم ملی ایرانزنزنانفوتبالورزشگاه آزادی
Comments (۰)
Add Comment