خداحافظی خسرو حیدری از فوتبال

خسرو حیدری از بازیکن تیم فوتبال استقلال آخرین بازی اش را برای این تیم انجام داد و رسما به عنوان بازیگر از فوتبال خداحافظی کرد.

استقلالخسرو حیدریفوتباللیگ برترورزشگاه آزادی
Comments (0)
Add Comment