دومین روز جشنواره| تور عکاسی مجموعه تاریخی تخت فولاد اصفهان

در دومین روز جشنواره عکاسی خبری دوربین.نت، تور عکاسی مجموعه تاریخی تخت فولاد اصفهان با حضور عکاسان مهمان و عکاسان اصفهانی برگزار شد.

تخت فولاد اصفهانتور عکاسیجشنواره دوربین.نتدوربین.نت
Comments (0)
Add Comment