دیدار دوستانه فوتسال تیم عکاسان مطبوعاتی و کارآفرینان

تیم عکاسان مطبوعاتی در دیداری دوستانه تیم کارآفرینان را با نتیجه ۱۱ بر ۹ شکست داد. محمدرضا مهرانپور بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال و مربی سابق سایپا مربیگری تیم فوتسال عکاسان مطبوعاتی را بر عهده دارد. آژانس عکس تهران، اسپانسر و حامی تیم فوتسال عکاسان مطبوعاتی ایران است.
عکس : علی شریف زاده
احسان رافتیتیم فوتبال عکاسانحسن قائدیحمید فروتندوربیندوربین دات نتروشن نوروزیسبحان فرج ونعلی جورابچیعکاسعکاسیعکسفوتبالفوتسالمحمدرضا عباسیمحمدرضا مهرانپورمهدی بلوریانهادی هیربدوشکارآفرینان
Comments (0)
Add Comment