راهپیمایی روز قدس در اصفهان

همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان راهپیمایی روز قدس در اصفهان برگزار شد.

راهپیماییروز قدس
Comments (0)
Add Comment