روایت ایثارگران گمنام از بیمارستان تا آرامستان متوفیان کرونایی

راویان کرونا | قسمت دوازدهم
احمدرضا مداح ؛ خبرگزاری نوید شاهد و شیرازه
تدوین : محیا تابش

آرامستان متوفیان کروناییایثارگران گمنامبیمارستاندکترراویان کروناپرستارپزشک
Comments (۱)
Add Comment
  • احمدرضا مداح

    سلام
    از احسان رافتی عزیز و بزرگوار و سرکار خانم تابش بسیار سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیارم گذاشتند