روزهای پایانی جشنواره سینماحقیقت

روزهای پایانی جشنواره سینماحقیقت با استقبال علاقمندان برگزار شد.

جشنوارهسینما حقیقتسینما چارسوعلی فتح اله زادهغلامحسین کرباسچیپیروز حناچی
Comments (۰)
Add Comment