روز هفتم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با اکران فیلم های نت های مسی یک رویا، دیدن این فیلم جرم است، بیست و سه نفر و پالتو شتری در پردیس ملت ادامه پیدا کرد.

جشنواره فیلم فجرسینماسینما ملتفیلم
Comments (۰)
Add Comment