روز چهارم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم های شب آفتابی، مسخره باز، روزهای نارنجی و زهرمار پایان یافت.

جشنواره فیلم فجرسینمافیلم
Comments (۰)
Add Comment