رونمایی از مجموعه سیزده شمالی برای شبکه خانگی

از مجموعه سیزده شمالی به کارگردانی علیرضا امینی با حضور بازیگران این مجموعه شبکه خانگی من جمله سحر قریشی، محمدرضا هدایتی، امیرحسین آرمان، سمانه پاکدل، هادی کاظمی، کامبیز دیرباز، حمید گودرزی و با اجرای گروه دکور در پریس سنتر رونمایی شد.

امیرحسین آرمانتوحید کاظمیحامد کاظمیحمید گودرزیرضا جاپلقیسحر قریشیسمانه پاکدلسیزده شمالیشبکه خانگیعلیرضا امینیمحمد صدری مهرمحمدرضا هدایتیهادی کاظمیپریس سنترکامبیز دیربازگروه موسیقی دکور
Comments (۰)
Add Comment