سخنرانی Personal Branding

سخنرانی Personal Branding با حضور خیام عسگری در سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت در فرهنگسرای سرو برگزار شد.

امیر نریمانیجشنواره دوربین.نتخیام عسگریدوربین.نتفرهنگسرای سرو
Comments (۰)
Add Comment