سومین دوره مسابقات پاراتکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی

سومین دوره مسابقات پاراتکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی در جزیره کیش برگزار شد.

تکواندوکیش
Comments (۰)
Add Comment