صدای پای نفت‎

پنجم خرداد مصادف با کشف اولین چاه نفت خاورمیانه است‌. چنین روزی، درسال ۱۲۸۷ چاه نفت شماره یک درمنطقه دره خرسان به وسیله شرکت ویلیام ناکس دارسی درمسجدسلیمان حفاری شد و عصرطلایی اقتصاد و فرهنگ شهر رقم خورد. اکنون با گذشت بیش ازصدسال هر چند مسجدسلیمان درمیان این ثروت طبیعی به سر می برد، اما به دور از اغراق بایدگفت نفت نه تنها یک ناجی بلکه بلای جان مردم شده ‌فقر غالب، بیکاری، اعتیاد، افسردگی ناشی از بوی گاز و نفت، مرگ و میر جوانان، منازل غیر استاندارد و… از معضلات اساسی این شهر محسوب می شودکه با وعده های محقق نشده مسوولین درحال گسترش هستند. باید پنجم خرداد را در تقویم «روزمسجدسلیمان» نام گذاری کرد، روزی که با تولدی مجدد برای وطن خوشی به ارمغان آورد اما مسجدسلیمان این پارادوکس زیبای تاریخ اکنون درکنار دروازه های تاریخ منتظر مصدقی دیگر نشسته است. تصاویر زیر مستندی بدون دخل و تصرف است از قسمت کوچکی که برپیشانی این شهر می گذرد.

عکس ها : معصومه باقری

مسجدسلیماننفت‎چاه نفت
Comments (1)
Add Comment
  • سرزمین گوپرو

    واقا تصاویر زیبایی هستن
    دل آدم به درد میاد نمیدونم چرا