قسمت ۲ | ضدعفونی معابر و اماکن محله فلکه دوم صادقیه توسط آتش‌نشانی

راویان کرونا | قسمت دوم
‎اصغر خمسه؛ خبرگزاری ایرنا
تدوین : محیا تابش

آتش‌نشانیاصغر خمسهخبرگزاری ایرناراویان کرونافلکه دوم صادقیهویروس کروناکرونا
Comments (۰)
Add Comment