قسمت۲۲ | ضدعفونی کردن حرم حضرت معصومه (س)

راویان کرونا | قسمت بیست و دوم
مهدی مریزاد ؛ خبرگزاری فارس
تدوین : محیا تابش

حرمحرم حضرت معصومه (س)خبرگزاری فارسضدعفونیقممهدی مریزادویروس کروناکروناکرونا ویروس
Comments (۰)
Add Comment