طبیعت بکر روستای جلگه اکبر در ساوه

طبیعت بکر روستای جلگه اکبر(جلکبر) در ساوه، جاده ساوه -همدان این روزها چشم انداز زیبایی دارد.

روستای جلگه اکبرساوهطبیعتطبیعت بکرهمدان
Comments (۰)
Add Comment