قسمت۲۵| طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ورودی شهر تبریز

راویان کرونا | قسمت بیست و پنجم
مینا نوعی ؛ خبرگزاری مهر
تدوین : محیا تابش

تبریزخبرگزاری مهرفاصله‌گذاری اجتماعیمینا نوعیویروسویروس کروناکروناکرونا ویروس
Comments (0)
Add Comment