عزاداری تاسوعای حسینی در حرم شاه عبدالعظیم حسنی‎

عزاداری تاسوعای حسینی در حرم شاه عبدالعظیم حسنی‎(ع) برگزار شد.

تاسوعاحرم شاه عبدالعظیم حسنی‎عاشوراعزاداری محرممحرم
Comments (۰)
Add Comment