عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم

عزاداری ظهر عاشورا با حضور جمعی از عزاداران حسینی در میدان شهید طهرانی مقدم سه شنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد.

تاسوعاعاشوراعزاداریمحرممیدان شهید طهرانی مقدم
Comments (۰)
Add Comment