عملیات گندزدایی زدایی و ضدعفونی معابر اصلی و فرعی خیابان ولیعصر‎(عج)

عملیات ضدعفونی و پاکسازی توسط شهرداری تهران صبح جمعه ۱۶ اسفند در بازار تجریش و حاشیه آن انجام شد.

 

Comments (۰)
Add Comment