عکس|تور عکاسی مجموعه تاریخی جلفا اصفهان

در سومین روز جشنواره عکاسی خبری دوربین.نت، تور عکاسی مجموعه تاریخی جلفا با حضور عکاسان مهمان و عکاسان اصفهانی برگزار شد.

عکس: احمد آقاسیانی

اصفهان با حضور عکاسان مهمان و عکاسان اصفهانی برگزار شد.

تور عکاسی جلفاجشنواره دوربین.نتجلفا اصفهاندوربین.نت
Comments (0)
Add Comment