عکس| تور عکاسی میدان نقش جهان اصفهان

در پنجمین روز جشنواره عکاسی خبری دوربین.نت، تور عکاسی میدان نقش جهان اصفهان باحضور عکاسان مهمان و عکاسان اصفهانی برگزار شد.

عکس: احمد آقاسیانی

احسان رافتیجشنواره دوربین.نتجشنواره عکس خبری دوربین.نتدوربیندوربین دات نتعکاسعکاسیعکس
Comments (0)
Add Comment