قسمت ۲۰ | غربالگری و امدادرسانی به مناطق محروم حاشیه پایتخت

راویان کرونا | قسمت بیستم
احمد بلباسی ؛ خبرگزاری صدا و سیما
تدوین : محیا تابش
احمد بلباسیامدادرسانیحاشیه پایتختخبرگزاری صدا و سیماراویان کروناغربالگریغربالگری و امدادرسانیمناطق محروممناطق محروم حاشیه پایتختویروس کروناکروناکرونا ویروس
Comments (۰)
Add Comment