فداکاران این روزهای ایران

این روزهایی که ایران و کشورهای جهان درگیر ویروس کرونا هستند، کادر درمان از جمله دکترها، پرستارها و … به صورت تمام وقت مشغول درمان بیماران درگیر با کرونا هستند.

عکس : امیرمحمد جدیدی

آدرس کوتاه : https://bit.ly/2VgRLUj

بیمارستانویروس کروناپرستارپزشککادر درمانکروناکرونا ویروس
Comments (۰)
Add Comment