قهرمانی والیبال ایران در رقابت های قهرمانی مردان آسیا

قهرمانی تیم ملی والیبال ایران

تیم ملی والیبال ایران در رقابت های قهرمانی مردان آسیا با شکست استرالیا در ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آزادی به قهرمانی دست یافت.

استرالیاتیم ملی والیبالرقابت های قهرمانی مردان آسیاوالیبالورزشگاه 12 هزارنفری آزادی
Comments (۰)
Add Comment